Iwan Turgieniew a Polska (Trochimiak J.)

Материал из Тургенев в 21 веке
Перейти к: навигация, поиск

Trochimiak J.W.

Iwan Turgieniew a Polska / Jan Trochimiak ; Free Polish University. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo "Wielka Polska" Wolna Wszechnica Neofilologiczna, 2008. – 42 p. – Polish. – ISBN 978-83-927351-9-9.

Место хранения: РГБ.