Iwan Turgieniew w kręgu pisarzy polskich (Trochimiak J.W.)

Материал из Тургенев в 21 веке
Перейти к: навигация, поиск

Trochimiak J.W.

Iwan Turgieniew w kręgu pisarzy polskich / Jan Trochimiak ; Free Polish univ. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo "Wielka Polska" Wolna Wszechnica Neofilologiczna, 2008. – 38 s. – Polish. – ISBN 978-83-927351-2-0.

Место хранения: РГБ.