Pisarze rosyjscy a Polska (Trochimiak J.W.)

Материал из Тургенев в 21 веке
Перейти к: навигация, поиск

Тrochimiak J.W.

Pisarze rosyjscy a Polska : A.Hercen, I.Turgieniew, M.Czernyszewski, M.Dobrolubow / Jan Trochimiak ; Free Polish univ. – Warszawa : Wydawnictwo "Wolna Polska" Wolna Wszechnica Neofilologiczna, 2008. – 202 s. : il. – Polish. – ISBN 978-83-927351-8-2.

Место хранения: РГБ.