W kręgu romantyzmu : kształtowanie się struktur światopoglądowych Iwana Turgieniewa (Koprowski P.)

Материал из Тургенев в 21 веке
Перейти к: навигация, поиск

Koprowski P.


W kręgu romantyzmu : kształtowanie się struktur światopoglądowych Iwana Turgieniewa / Piotr Koprowski. – Gdańsk : Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. – 284 p. – Пол. – ISBN 9788373264953.

Место хранения: Библиотеки Польши в Белостоке, Варшаве, Гданьске и других городах, библиотека университета в Пассау (Германия).