Pisarze rosyjscy a Polska (Trochimiak J.W., 2006)

Материал из Тургенев в 21 веке
Перейти к: навигация, поиск

Trochimiak J.W.

Pisarze rosyjscy a Polska : A. Hercen, I. Turgieniew, M. Czernyszewski, M. Dobrolubow / Jan Trochimiak. – Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006. – 148 s. : il. –Monografie / Akademia Podlaska ; nr 62). – Polish.

Место хранения: РГБ.